Choď na obsah Choď na menu
 


Meteorológia

Obrázok

 

Meteorológia je veda, zaoberajúca sa štúdiom atmosferických javov. Vysvetlenie týchto

javov umožnil postupne rozvoj prírodných vied, najmä matematiky a fyziky.

Začala sa rozvíjať už zásluhou Aristotela, ktorý objasnil svetelné javy v ovzduší,

zrážky, vietor, búrky a pod...Prvým meteorologickým prístrojom bol zrážkomer.

V roku 1650 sa zaviedol bod varu a bod mrazu, do teplomernej stupnice.

Budovanie siete meteorologických staníc:

Po viacerých krajinách sa začali zakladať tieto stanice, v ktorých pomocou prístrojov

sa vykonávali pravidelné merania a pozorovania. Zistilo sa napríklad horizontálne

rozdelenie tlaku. Prvú veľmi jednoduchú poveternostnú mapu, ktorú 

neskôr meteorológovia nazvali synoptická mapa, nakreslil nemecký

meteorológ Brande.

Do meteorológie patrí, podnebie, vlhkosť vzduchu, skvapálňovanie vodnej pary - oblaky,

zrážky a ich merania, vznik vetra, meteorologická stanica, meteorologická mapa,

predpoveď počasia, znečisťovanie ovzdušia.

 

Dážď - dažďová prehánka

Obrázok Zrážkový jav vypadávajúci

z oblaku v tvare kvapiek

s priemerom väčším ako

0,5mm, po dopade na vodnú

hladinu sa vytvárajú kruhy.

 

 

 

Mrznúci dážď

Obrázok Dážď, ktorého kvapky

pri dopade na podchladený

zemský povrch alebo predmety

na ňom okamžite mrznú.

Vytvára sa ľadovica.

Je nebezpečná najmä pre

vodičov.

 

 

Sneženie - snehová prehánka

Obrázok Atmosferické zrážky vypadávajú

z oblaku zložené z ľadových

kryštálikov, ktoré vytvárajú

hviezdice - snehové vločky.

Pri nižších teplotách sú

kryštáliky menšie, väčšinou

padajú snehové krúpky, alebo

sú vločky menšie.

 

 

Námraza

Obrázok Drsná, zrnitá nepriehľadná hmota,

ktorá vzniká rýchlim zamŕzaním

malých podchladených vodných

kvapiek. Vzniká pri teplotách

od -2 do -10 °C. Najviac sa tvorý

na náveterných stranách predmetu.

Spôsobuje ju namŕzajúca hmla.

 

 

Búrka

Obrázok Atmosferický úkaz, zvaný blesk,

je silný elektrický výboj, vo  vnútri

oblaku, medzi oblakmi alebo

medzi oblakmi a povrchom Zeme

počas búrky. Elektrina v oblakoch

vzniká v dôsledku nabíjania

čiastočiek ľadu,

ktoré tvoria oblak.

Menšie čiastočky ľadu sú nabité kladne (+), väčšie čiastočky ľadu a vodné kvapky

sú nabité záporne ( - ).

Oblak je teda kladne nabitý v hornej časti a záporne v dolnej časti.

Keď napätie medzi týmito dvoma časťami oblaku presiahne určitú kritickú hodnotu,

dôjde k výboju - blesk. Každý blesk je sprevádzaný hrmením.

Zvukový efekt - hrom, vzniká prudkým rozpínaním rozhorúčeného vzduchu.

Teplota na mieste dopadu blesku dosahuje až 30 000 °C.

 

Dúha

Obrázok Dúha sa vyskytuje keď do miesta

kde prší svieti Slnko. Pri výške

Slnka 42° a viac sa dúha vôbec

nepozoruje. Farebný jav býva

vyvolaný lomom a odrazom

slnečného svetla na vodných

kvapkách.

Čím väčšie sú kvapky tým zreteľnejšia je dúha. Obsahuje všetky farby svetelného spektra.

( červenú, oranžovú, žltú, zelenú, modrú, tmavo modrú a fialovú ). Červená farba je na

vonkajšej, fialová na vnútornej strane oblúka. Okrem základnej dúhy možno často pozorovať

aj vedľajšiu dúhu, ktorá je slabšia a má obrátené poradie farieb (fialová je na vonkajšej

strane). Vzácnym prípadom je výskyt viacerých dúh súčastne.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBLAKY PODROBNE : www.kstst.sk/pages/vht/meteo/oblaky1.htm